Onderzoek en advies


Wij voeren kwalitatief onderzoek uit op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau voor de (Rijks-)overheid en adviseren u over te nemen stappen.

Bij onze onderzoeken voeren we diepte-interviews met uw medewerkers.

Onderwerpen van onderzoek zijn bijvoorbeeld:

  • doorontwikkeling (mens en organisatie)
  • digitalisering
  • organisatieverandering
  • hoe loopt een uitvoeringsproces, risico's, valkuilen